SMG AB

Kalkcementpelare

Den 16 september 2021 förvärvade Rovalin AB SMG Holding AB vars entreprenadverksamhet innefattar jord- och markförstärkningar för hus och anläggningsprojekt.

Har du frågor?

https://www.soilmg.com/

Slå oss en signal

Till kontakt
Footerbanner