Borrning

RD pålar:

RD-pålar borras med sänkhammarmetod, hammaren drivs med luft eller vattendrift (wassara). Metoden används framförallt där det finns block/ hinder i marken. Våra riggar klarar att borra RD pålar med element från 1m till 12m.

RD-pålar är en effektiv metod där hög noggranhet krävs.

 

Dragstag/ Förankringsjärn:

Borras med hydrauldriven topphammare. Dragstag sitter framförallt i sponter och som förankringsjärn. Stagens uppgift är att ta dragkrafter.
Dessa borras i regel 3-4m i friskt berg och fastinjekteras med cementbruk.

Våra maskiner klarar borrar i element på 1-6m/st. Därefter skarvas stagen med en gängadskarvhylsa.

 

Berlinerspont (borrade RD-rör med tunnplåt mellan):

Metoden används framförallt där marken är blockig (större stenblock) i spontlinjen eller där andra hinder finns så en larsenspont ej är lämplig.  Rören borras på en linje med ett c/c mått som normalt är mellan ca 0,5-2m, rören förankras i berg.  Därefter svetsas tunnplåt upp mellan rören kontinuerligt vid schakt så en vägg bildas.

Beroende på schaktdjup och last på ovansidan av spontväggen så kompletteras konstruktionen med hammarband (stålbalk) och dragstag.

 

RD-Wall/ Rörspont:

En lösning av tätspont där traditionell larssenspont ej går driva. RD-wall är en relativt tätkonstruktion som håller tätt under schaktbotten och i utrymmet mellan berg/jord.
RD-wall är en metod som har fastsvetsade spontlås på två sidor om röret, för på det viset kunna koppla ihop flera rör och bilda en linje av rör.

Beroende på krav så kompletteras konstruktionen med hammarband & dragstag.

Hans Gullström
Robert Israelsson

Har du frågor?

För offert, eller andra frågor tveka inte att fråga denna góa och kompetenta person

Slå oss en signal

Till kontakt
Footerbanner