Spontning

Larssenspont/ tätspont:

Metoden är den vanligaste sponttypen i Sverige. Rovalin lagerför främst VL603 och VL605 plank. Neddrivning sker främst med högfrekvent vibro som sitter fastmonterad i en gejderstyrdmast. Vi har maskiner som klarar planklängder upp till 18m innan skarvning behövs.

Drivning kan även ske med frihängande vibro i tex mobilkran samt med spontaggregat monterad i grävmaskin, såkallad Movax.
Vi har samtliga av dessa typer i vår maskinpark.

 

Berlinerspont:

Metoden används framförallt där marken har hinder i spontlinjen ex stenblock osv så en traditionell larssenspont ej är lämplig.
Rören borras på en linje med ett c/c mått på ca 0,5-2m. Därefter utförs schaktning och plåtning omvartannat tills man får en vägg.

Metoden är borrning och utförs på samma vis som en RD-påle. Berlinersponter brukar ofta kompletteras med hammarband (stålbalk) och dragstag i konstruktionen.

 

RD-Wall / Rörspont:

En lösning där traditionell larssenspont ej går att slå pga hinder i marken och där man ända kräver en tätspont ända ned till berg.
RD-wall innebär att det är pålrör som borras med fastsvetsade spontlås. Låsen träs i varandra så rören bildar en vägg.

Arbetsmetoden för neddrivning är borrning med sänkhammare.

Hans Gullström
Robert Israelsson

Har du frågor?

För offert, eller andra frågor tveka inte att fråga denna góa och kompetenta person

Slå oss en signal

Till kontakt
Footerbanner