Våra tjänster

Visa tjänster för:

Villapålning

Vi utför främst villapålning i Stockholm, Södermanland och Mälardalen. Vi har smidiga maskiner med gummilarver som är betydligt mer skonsamma för er mark än traditionella stållarver.

Läs mer

Stålrörspålning

Vi har smidiga radiostyrda pålningsmaskiner som väger ca 35 ton. Maskinerna är utrustade med hydraulhejare med högt slagantal och stor slagkraft.

Läs mer

Betongpålning

Metoden är Sveriges vanligaste och används framförallt till bostadsbyggen och där marken är förhållandevis fri från  större block & hinder.

Läs mer

Borrning

RD-pålar, Dragstag/ Förankringsjärn, Berlinerspont (borrade RD-rör med tunnplåt mellan), RD-Wall/ Rörspont.

Läs mer

Dragstag/ Förankringsjärn

Borras med hydrauldriven topphammare. Dragstag sitter framförallt i spontkonstruktioner och som förankring i betongplattor.

Läs mer

Spontning

Metoden är den vanligaste sponttypen i Sverige. Rovalin lagerför främst VL603 och VL605 plank. Neddrivning sker främst med högfrekvent vibro som sitter fastmonterad i en gejderstyrdmast. Vi har maskiner som klarar planklängder upp till 18m innan skarvning behövs.

Läs mer

PDA-mätning

PDA-mätning/ Case-mätning (även kallad stötvågsmätning). Momentet utförs på både slagna-, borrade stålpålar samt betongpålar för att verifiera bärförmågan i pålarna.

Läs mer

Stålkärnepålar

Utförs där det krävs hög belastning, ofta i både tryck/draglast. Metoden som används är borrning med sänkhammare.

Läs mer

Grundförstärkning Källarmus

Grundförstärkningar innebär att vi kompletterar den befintliga grunden i äldre hus som har börjat sätta sig (sjunka). Vi har maskiner för att kunna komma igenom vanliga dörrposter, bredd 0,9m. Samt kan borra i vanlig takhöjd på 2,4m.

Läs mer

Jetgrouting

Jetgrouting används främst till att täta larsen sponternas i glipa mellan spont/berg. Detta för att kunna säkerställa en torr arbetsmiljö när schakt går hela vägen ned till berg.

Läs mer