Betongpålning

- Betongpålning utförs med frifallshejare

Metoden är Sveriges vanligaste och används framförallt till bostadsbyggen och där marken är förhållandevis fri från  större block & hinder.

Standardpålar är av material: SP1, SP2, SP3 och tar upp till ca 1400kN/st.

Vi slår även träpålar med betongpålemaskiner.

Hans Gullström
Robert Israelsson

Har du frågor?

För offert, eller andra frågor tveka inte att fråga denna góa och kompetenta person

Slå oss en signal

Till kontakt
Footerbanner