Visselblåsarfunktion

ARBETE MOT MISSFÖRHÅLLANDEN

För oss på Rovalin strävar vi varje dag efter att leva enligt våra värderingar: att vara professionella, engagerade och innovativa. Vi eftersträvar en kultur där det är högt i tak och där det förs en dialog i företaget om eventuella problem som uppkommer.

En viktig hörnsten är att vi alltid agerar etiskt och följer gällande lagar och regler. Ett sätt att upprätthålla detta och komma till rätta med allvarliga missförhållanden är Rovalins visselblåsarfunktion.

Som visselblåsare kan du rapportera misstankar om oegentligheter som rör Rovalin. För att vara visselblåsare behöver du inte vara medarbetare. Du kan även vara anhörig, underentreprenör eller leverantör.

Rapportera oegentligheter
Larmet ska avse missförhållanden inom Rovalin verksamhet. Det kan röra både produktion, uppdrag och affärsförhållanden men även hur regler och föreskrifter följs. Det kan också handla om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare underleverantörer, underentreprenörer eller andra förhållanden där det finns en koppling till verksamheten, exempelvis om brott begås i arbetsgivarens lokaler.   

Med allvarliga missförhållanden menas till exempel brottsligt agerande med fängelse i straffskalan eller jämförbara missförhållanden. Det är tillräckligt att konkreta misstankar finns om allvarliga missförhållanden.

Även händelser som inte är straffbelagda kan betraktas som allvarliga missförhållanden. Det kan exempelvis vara fråga om diskriminering, mobbning, trakasserier, kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, korruption, underlåtenhet att följa gällande föreskrifter samt skador eller risk för skador på miljön.

Anonymitet
Vi utgår ifrån att den som slår larm vill vara anonym om inget annat anges av den som larmar. De personer inom företaget som får tillgång till anmälan har ett ansvar att hantera larmet med en mycket hög grad av diskretion.

 

För att kunna rapportera, gå in på länken nedan och följ instruktioner:

https://whistleblowersoftware.com/secure/nordiskbergteknik