Nyheter

Nyheter & Blogg

Rovalin expanderar!

Rovalin AB har startat Rovalin Nord AB för att förstärka den geografiska närvaron i norra delarna av Sverige.

Vi utför nu även KC-pelare!

Den 16 september 2021 förvärvade Rovalin AB SMG Holding AB vars entreprenadverksamhet innefattar jord- och markförstärkningar för hus och anläggningsprojekt.

SMG - Soil Mixing Group

Rovalins nya hemsida!

Rovalin uppdaterar hemsidan igen med ett modernare utseende som dessutom fungerar bättre i telefoner.

Vi följer nya GDPR-lagen

Rovalin följer nya GDPR-lagen.

Nordisk Bergteknik

Sen våren 2022 ingår Rovalin i nordens största grundläggningskoncern, Nordisk Bergteknik. I och med detta delar Rovalin samma ägare som PÅLAB, Grundia AB samt BGS Svensson.